Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 20k
21 februari 2018
E-007623/2017(ASW)
Antwoord van de heer Mimica namens de Commissie
Vraagnummer: E-007623/2017

1. In het kader van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)(1) heeft de Commissie een programma vastgesteld dat de verbetering van transparantie en traceerbaarheid in de waardeketens in de kleding-/katoen-/textielsector als een van zijn doelstellingen heeft. Dit programma draagt bij tot het ondersteunen van ondernemingen om de beginselen van passende zorgvuldigheid effectiever toe te passen, onder meer door te steunen op deskundigheid en samenwerking tussen initiatieven met meerdere belanghebbenden, merken/kopers en leveranciers van verschillende niveaus. Met het oog op de invoering van dit aspect en de versterking van de kennis, de bewustmaking en de belangenbehartiging met inbegrip van op consumenten gerichte campagnes is een oproep tot het indienen van voorstellen(2) gepubliceerd.

2. Deze actie is een van de drie thematische prioriteiten die zijn vastgesteld in het werkdocument van de diensten van de Commissie over duurzame kledingwaardeketens door EU-ontwikkelingsbeleid(3). De twee andere prioriteiten zijn de versterking van de economische positie van vrouwen, en fatsoenlijk werk en leefbare lonen. In het huidige meerjarig financieel kader is de EU voornemens ondersteuning te blijven bieden aan de verbetering van de sociale en milieuomstandigheden in de kledingwaardeketen door middel van acties die met middelen van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd, in het bijzonder binnen deze thematische prioriteiten.

3. Zoals is aangegeven in de antwoorden op de schriftelijke vragen E-005356/2017(4) en E-005421/2017(5), is de Commissie niet voornemens een wijziging voor te stellen in het toepassingsgebied van de verordening betreffende conflictmineralen, die specifiek is toegespitst op de situatie van tin, wolfraam, tantaal en goud uit conflict‐ en hoogrisicogebieden. De werkomstandigheden in de Indiase granietgroeven vallen buiten dit toepassingsgebied.

(1)Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, thematisch programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen, jaarlijks actieplan 2016, bijlage 3, „Bevordering van verantwoorde waardeketens in de kledingsector met aandacht voor waardig werk en transparantie/traceerbaarheid”, aangenomen in december 2016.
(2)Referentie van de oproep EuropeAid/157515/DH/ACT/Multi „Increased Knowledge, Awareness, Transparency and Traceability for Responsible Value Chains in the Cotton and Garment sectors” (vert. Meer kennis, bewustmaking, transparantie en traceerbaarheid voor verantwoorde waardeketens in de katoen‐ en kledingsectoren), gepubliceerd op 6 december 2017.
(3)SWD(2017)147 final.
(4)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-005356+0+DOC+XML+V0//NL&language=nl
(5)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-005421&language=NL

Laatst bijgewerkt op: 7 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid