Parlamento klausimas - E-007629/2017(ASW)Parlamento klausimas
E-007629/2017(ASW)

Komisijos pirmininko pavaduotojos F. Mogherini atsakymas Komisijos vardu

2017 m. lapkričio 16 d. vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos F. Mogherini atstovas spaudai paskelbė pareiškimą, kuriame pabrėžiama, kad prievartinis Kambodžos nacionalinio gelbėjimo partijos (CNRP) išformavimas buvo reikšmingas nutolimas nuo Kambodžos pliuralizmo ir demokratijos kelio. Pareiškime pažymėta, kad rinkimų procesas, kuriame neleista dalyvauti pagrindinei opozicinei partijai, buvo neteisėtas ir jis atėmė balso teisę iš piliečių, kurie rėmė CNRP (šiaip partijai skirta 44,5 proc. balsų 2013 m. parlamento rinkimuose ir 43,8 proc. 2017 m. vietos rinkimuose).

2017 m. lapkričio 20 d. vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini susitiko su Kambodžos užsienio reikalų ministru Mianmare vykstant ASEM[1] ministrų lygio susitikimui. Ji išreiškė viltį, kad opozicijos lyderio Kemo Sokha‘os įkalinimas ir CNRP išformavimas bus greitai atšauktas.

Pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra ES prekybos politikos dalis, jomis paremtas mūsų prekybos prioritetų teisinis pagrindas. Komisijos tarnybos, bendradarbiaudamos su Europos išorės veiksmų tarnyba, stebi padėtį Kambodžoje, siekdamos užtikrinti, kad būtų įvykdytos sąlygos pagal ES Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamentą 978/2012. 2018 m. numatyta tam tikslui skirta BLS stebėsenos misija.

Kalbant apie finansinę paramą, Europos Komisija jau priėmė sprendimą atidėti savo paramą Nacionaliniam rinkimų komitetui. Apie šį sprendimą Kambodžos valdžios institucijoms pranešta 2017 m. gruodžio 12 d.

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP) yra teminio finansavimo priemonė, kurios paskirtis – remti pilietinės visuomenės veikėjus ypač sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su žmogaus teisių klausimais; ją taikant nereikalingas nacionalinių valdžios institucijų patvirtinimas.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika