Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 20k
13. decembra 2017
E-007659-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-007659-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy – časové limity pre určenie vysielania a zmiernenie dopadov na malé a stredné podniky
 Písomná odpoveď 

V posúdení vplyvu návrhu smernice COM(2017) 278 sa uvádza, že sa posudzovali rôzne varianty časových limitov, na ktoré sa nebudú vzťahovať podmienky vyslania v sektore medzinárodnej dopravy.

Posúdenie zahŕňalo varianty na základe časových limitov: variant a) 3 dni, b) 5 dní, c) 7 dní a d) 9 dní spolu za kalendárny mesiac strávený na území hostiteľského členského štátu; v prípade ich prekročenia sa voči zahraničnému prevádzkovateľovi uplatňujú pravidlá hostiteľského členského štátu.

1. Na základe akých dát/analýzy/štatistík pristúpila nakoniec Komisia v návrhu k najnižšiemu, t. j. 3 dňovému časovému limitu za kalendárny mesiac, ako je uvedené v článku 2 a na základe čoho považuje limit troch dní, podľa výpočtu v ods. 3 článku 2 ako dostatočný na preukázanie „dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu“?2. Zvažovala Komisia možnosť určenia vyslania na základe pravidla troch za sebou nasledujúcich dní, ktoré by lepšie deklarovali prepojenie vodiča na hostiteľský členský štát?3. Prečo návrh smernice COM(2017) 278 neobsahuje zmiernenie požiadaviek pre mikropodniky alebo malé podniky, pre ktoré bude finančne a administratívne (napr. výpočet mzdy) náročnejšie vyrovnať sa s novými podmienkami vysielania?

Právne oznámenie