Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 20k
13. decembra 2017
E-007661-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-007661-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy
 Písomná odpoveď 

Vo svojom všeobecnom smerovaní z 23. októbra 2017 Rada súhlasila s tým, že zrevidované pravidlá o vysielaní pracovníkov budú pre vodičov v odvetví dopravy platiť až od nadobudnutia účinnosti samostatnej legislatívy (návrh COM(2017) 278). Dovtedy budú v odvetví cestnej dopravy platiť súčasné pravidlá smernice 96/71/ES.

Návrh smernice COM(2017) 278 stanovuje, že ak obdobie vyslania trvá do 3 dní, členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej prepravy nebudú musieť uplatňovať článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice o vysielaní na vodičov v odvetví cestnej prepravy. Návrh bližšie nešpecifikuje vyslanie v medzinárodnej preprave, iba sa odvoláva na vymedzenia v nariadeniach č. 1072/2009 a č. 1073/2009.

1. Znamená to, že sa uvedené bude vzťahovať na všetky operácie medzinárodnej prepravy okrem tých, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia č. 1072/2009 a č. 1073/2009, a to bez ohľadu na odporúčanie Rady z 20. 5. 1996, bod 3?2. Ak má vodič nákladnej dopravy nad 3,5 t a vodič autobusu výkon práce na území určitého členského štátu, v rámci pracovnej zmluvy tak vykonáva prácu na území tohto štátu, ako aj vykonáva naloženie/vyloženie tovaru/pasažierov v inej krajine EÚ, prípadne vo viacerých, má byť takáto cesta vnímaná ako vyslanie zamestnanca, ak z nej má prospech zamestnávateľ vodiča na základe zmluvy o preprave tovaru/pasažierov s treťou osobou?

Právne oznámenie