Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
13 december 2017
E-007728-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007728-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE) , Viviane Reding (PPE) , Artis Pabriks (PPE) , Wim van de Camp (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Franck Proust (PPE) , Tokia Saïfi (PPE)

 Betreft:  Stand van zaken van de onderhandelingen over een brede investeringsovereenkomst met China
 Schriftelijk antwoord 

In 2013 zijn de EU en China in onderhandeling getreden over een brede investeringsovereenkomst. In oktober 2017 vond in Peking de vijftiende en recentste onderhandelingsronde plaats. Vanuit Europees perspectief moeten de bescherming van Europese investeringen in China en de totstandbrenging van een gelijk speelveld tussen binnenlandse en Europese ondernemingen het doel zijn van de brede investeringsovereenkomst en moet tegelijkertijd de niet-economische marktverstoring worden beperkt. Hoewel de Commissie in haar gezamenlijke mededeling van juni 2016, getiteld „Nieuwe EU-strategie ten aanzien van China”, heeft herhaald dat de sluiting van een brede investeringsovereenkomst met China onmiddellijke prioriteit heeft voor de EU, is er geen aanzienlijke vooruitgang geboekt of is het Parlement daar niet over geïnformeerd.

1. Is de Commissie in het licht hiervan van mening dat China zich voldoende inzet voor de sluiting van een brede investeringsovereenkomst? Is China bereid om binnen alle Chinese bedrijfstakken een gelijk speelveld te creëren tussen Europese ondernemingen en binnenlandse concurrenten?

2. Is de Commissie voornemens op een bepaald moment uitgewerkte, openbaar beschikbare voorstellen van de onderhandelingen te publiceren, overeenkomstig de strategie „Handel voor iedereen” en bij wijze van uitbreiding van het transparantie-initiatief met betrekking tot TTIP?

3. Is de Commissie voornemens om, als de onderhandelingen zijn vastgelopen, haar onderhandelingsstrategie aan te passen, bijvoorbeeld door de onderhandelingen op te schorten of er meer vaart achter te zetten en aanzienlijk meer politieke vergaderingen op hoog niveau te organiseren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid