Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 189kWORD 20k
19. decembra 2017
E-007864-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-007864-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Javier Nart (ALDE) , Carolina Punset (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Hilde Vautmans (ALDE) , Mara Bizzotto (ENF) , Ivan Štefanec (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Monica Macovei (ECR)

 Vec:  Odmietnutie PK/VP stretnúť sa s laureátmi Sacharovovej ceny za rok 2017
 Písomná odpoveď 

Zástupcovia venezuelskej opozície, ktorí sú laureátmi Sacharovovej ceny za rok 2017, boli prítomní na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa konalo v decembri 2017 na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

Prijali a privítali ich, pochopiteľne, viacerí predstavitelia európskych inštitúcií vrátane predsedu Tajaniho, ako aj lídri rôznych skupín.

Dozvedeli sme sa však, že PK/VP sa s nimi odmietla stretnúť a namiesto toho týmto stretnutím poverila vedúceho svojho štábu.

Domnievame sa, že tento krok je neprijateľný tak pre Európsky parlament, ktorý udeľuje cenu, ako aj pre venezuelskú opozíciu.

Je si Komisia tejto skutočnosti vedomá? Aký obraz si podľa Komisie zvyšok sveta vytvorí o európskych inštitúciách na základe takéhoto nedostatku úcty?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia