Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-000430/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-000430/2018

Εκστρατεία φόβου κατά της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Afrika

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000430-18
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπή στην εκστρατεία φόβου κατά της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Afrika και του συντάκτη της, Sener Levent, από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan. Οι επιθέσεις του κ. Erdoğan’s, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στη Bursa στις 20 Ιανουαρίου 2018, έγιναν με το αιτιολογικό ότι στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα είχε επικρίνει την Άγκυρα για τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Afrin της Συρίας και τις είχε συγκρίνει με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.

Πέραν των λεκτικών του επιθέσεων, ο κ. Ερντογάν απέστειλε στη συνέχεια ένα άκρως εμπρηστικό μήνυμα δηλώνοντας ότι η Afrika, την οποία περιέγραψε ως «παλιοφυλλάδα στη βόρεια Κύπρο», είχε αναφέρει ότι ο τουρκικός στρατός, μετά την Κύπρο το 1974, εισέβαλλε τώρα στη Συρία. Κάλεσε τους αδελφούς του στη βόρεια Κύπρο να δώσουν την απαιτούμενη απάντηση. Μετά τα σχόλιά του, ριζοσπαστικές εθνικιστικές ομάδες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα έξω από τα γραφεία της εφημερίδας και απείλησαν τον εκδότη και τους δημοσιογράφους της, ρίχνοντας πέτρες στις εγκαταστάσεις της.

Προτίθεται η Επιτροπή να καταδικάσει άμεσα τις επιθέσεις κατά της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Afrika με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο;

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι δηλώσεις του Προέδρου Erdoğan, πέραν από μία επίθεση κατά της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, συνιστούν επιπλέον και προσπάθεια εξαγωγής της αυταρχικής τους προσέγγισης έναντι της Κύπρου;

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου