Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 192kWORD 19k
7 februari 2018
E-000746-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000746-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , José Bové (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Jill Evans (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Rolandas Paksas (EFDD)

 Betreft:  Misbruik van het Europees aanhoudingsbevel door Spanje
 Schriftelijk antwoord 

Op 5 december 2017 trok het Spaanse hooggerechtshof het Europees aanhoudingsbevel in dat op 3 november 2017 tegen de president van Catalonië, Carles Puigdemont, en vier ministers van zijn regering was uitgevaardigd; een besluit zonder precedent.

Op 6 december 2017 maakte de Spaanse regering haar voornemen bekend om bij de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een voorstel voor het wijzigen van de regels betreffende het Europees aanhoudingsbevel in te dienen(1).

Het intrekken van het Europees aanhoudingsbevel was een tactische zet met als doel het voorkomen van een nederlaag in een Belgische rechtbank, wetende dat bij de strafrechtprocedure tegen Carles Puigdemont en zijn collega's in Spanje meerdere grondrechten waren geschonden en dat het Belgische recht de aanklachten „rebellie” en „staatsondermijning” niet kent.

Op 22 januari 2018 gaf Carles Puigdemont een persconferentie in Denemarken en de rechter van het Spaanse hooggerechtshof weigerde om politieke redenen een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaardigen.

Is de Commissie van oordeel dat een dergelijk misbruik van het Europees aanhoudingsbevel het wederzijds vertrouwen tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten kan beïnvloeden en de doeltreffendheid ervan kan aantasten?

Op 8 december 2017 heeft commissaris Věra Jourová verklaard dat het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel — anders dan de Spaanse minister beweert — niet hoeft te worden gewijzigd. Het opportunistische gebruik ervan werpt ook de vraag op of het mogelijk moet zijn naar believen een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen of in te trekken.

Hoe denkt de Commissie het opportunistisch gebruik van het Europees aanhoudingsbevel in de toekomst te voorkomen?

(1)https://www.larazon.es/espana/catala-pide-a-la-ue-revisar-los-delitos-por-los-que-la-euroorden-se-activa-de-manera-automatica-GC17154103

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid