Parlamentarno vprašanje - E-000827/2018Parlamentarno vprašanje
E-000827/2018

Letalski sporazum med EU in Marokom ter Zahodna Sahara

Vprašanje za pisni odgovor E-000827-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Bodil Valero (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marita Ulvskog (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

Dne 24. oktobra 2017 je Evropski parlament glasoval za osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom.

Ali letalski sporazum med EU in Marokom velja za potniške in tovorne lete med državami članicami EU in ozemljem Zahodne Sahare?

Zadnja posodobitev: 28. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov