Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 105kWORD 18k
15 februari 2018
E-000958-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000958-18
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE)

 Betreft:  Akkoord EU-Ethiopië over  terugkeerprocedures
 Schriftelijk antwoord 

Op 29 januari 2018 ging de Raad akkoord met  terugkeerprocedures voor Ethiopiërs naar hun land van herkomst(1). Raad noch Commissie maakte de tekst openbaar, waardoor het Europees Parlement zich moet baseren op een gelekte versie(2). Hieruit blijkt dat de  terugkeerprocedures toepasbaar zijn voor zowel vrijwillige als gedwongen  terugkeer.

1. Sectie 1, lid 1 van de toelatingsprocedure stelt dat deze toelatingsprocedure niet geldt als internationaal verdrag en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Kan de Raad beargumenteren waarom een officieel door de Raad vastgestelde procedure die een samenwerking met een derde land vastlegt, niet geldt als een internationaal verdrag?

2. Hoe is de Raad van plan mogelijke risico’s(3) te beperken die het gevolg zijn van het overdragen van informatie betreffende illegaal in de EU verblijvende mensen die mogelijk een Ethiopische nationaliteit hebben aan de Ethiopische NISS (National Intelligence and Security Services) alsook van het toelaten van Ethiopische missies om Ethiopiërs te identificeren?

3. Hoe legt de Raad, gezien het feit dat tijdens de onderhandelingen over de politieke verklaring bij de laatste EU-AU top(4) geen overeenstemming werd bereikt over het onderwerp „gedwongen  terugkeer” en gezien de finale tekst die enkel „vrijwillige  terugkeer” benoemt, de plotselinge coöperatieve houding van Ethiopië inzake gedwongen  terugkeer uit?

(1)http://www.consilium.europa.eu/media/32564/st05710-en18.pdf
(2)http://www.statewatch.org/news/2018/jan/eu-council-regugees-return-ethiopians-15762-17.pdf
(3)https://euobserver.com/migration/140614
(4)https://www.euractiv.com/section/africa/news/eu-africa-summit-conclusions-blocked-over-forced-return-of-migrants

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid