Parlamentin kysymys - E-001400/2018(ASW)Parlamentin kysymys
E-001400/2018(ASW)

Dimitris Avramopouloksen komission puolesta antama vastaus

Lasten suojelu on keskeinen painopiste EU:n muuttoliikepolitiikassa. EU-lainsäädännössä määrätään, että hallinnollinen säilöönotto myös suojelutarkoituksessa on sallittua viimeisenä keinona poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollisimman lyhyen aikaa ja vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä, koskaan turvautumatta vankilamajoitukseen. Komissio on äskettäin tuonut esiin, että sekä Kreikan ”saarilla että mantereella on jatkuva puute riittävistä suojista ilman huoltajaa oleville alaikäisille. Kreikan viranomaisten pitäisi nopeuttaa prosessia, jossa EU:n rahoitustuen avulla perustetaan eri puolille Kreikkaa 2 000 ylimääräistä vastaanottopaikkaa […]. Lastensuojelutyöryhmiä on nimitetty ja ryhdytty kouluttamaan Kreikan kaikissa järjestelykeskuksissa.”[1] Sen vuoksi kansallisten viranomaisten on varmistettava, että maahantulijalasten hallinnolliselle säilöönotolle on olemassa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja että niitä on saatavilla. Tätä tavoitetta tuetaan EU:n rahoituksella.

Kreikan turvapaikkaviraston julkaisemien tietojen mukaan[2] muihin jäsenvaltioihin lähetettiin 9 168 Dublin-siirtopyyntöä perheen yhdistämiseen, huoltajuuteen ja humanitaarisiin syihin vedoten. Vuonna 2017 tehtiin yhteensä 4 758 siirtoa, mihin sisältyvät ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirrot. Vuonna 2016 siirtopyyntöjä oli 4 912 ja toteutettuja siirtoja 962. Komissio jatkaa tilanteen seuraamista ja korostaa tarvetta lisätä Kreikan turvapaikkaviraston sekä Kreikan Dublin-yksikön valmiuksia siten, että toiminnan kestävyys ja kehittäminen turvataan.

Kreikasta muihin jäsenvaltioihin on toteutettu 21 999 unionin sisäistä siirtoa, joista 546 koski ilman huoltajaa olevaa alaikäistä.

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö