Parlamentná otázka - E-001400/2018(ASW)Parlamentná otázka
E-001400/2018(ASW)

Odpoveď pána Avramopoulusa v mene Komisie

Ochrana dieťaťa je hlavnou prioritou migračnej politiky EÚ. Právo Únie stanovuje, že administratívne zaistenie, a to vrátane formy ochrannej starostlivosti, sa uplatní za výnimočných okolností ako posledná možnosť, iba ak je to bezpodmienečne nutné, na čo najkratší možný čas, a nikdy nie vo väzenských priestoroch. Komisia pred nedávnom poukázala na to, že „je na ostrovoch aj na pevnine pretrvávajúci nedostatok vhodných prístreškov pre maloleté osoby bez sprievodu. Grécke orgány by mali urýchliť proces zriadenia dodatočných 2 000 nových prijímacích miest […] naprieč Gréckom, a to s finančnou podporou zo strany EÚ. Vo všetkých hotspotoch v Grécku boli vytvorené tímy na ochranu detí, ktorých členovia sú odborne školení.“[1] Vnútroštátne orgány musia preto zaistiť, aby boli nielen k dispozícii, ale aj dostupné viaceré schodné alternatívy zaistenia dieťaťa v procese migrácie. Na podporu tohto cieľa sú dostupné finančné prostriedky EÚ.

Na základe informácií, ktoré uverejnila grécka azylová služba[2], iným členským štátom bolo zaslaných 9 168 žiadostí o odovzdanie podľa dublinského nariadenia z dôvodov zlúčení rodiny, závislosti príslušnej osoby a humanitárnych dôvodov a v roku 2017 sa uskutočnilo 4 758 odovzdaní vrátane maloletých osôb bez sprievodu, v porovnaní s rokom 2016, kedy bolo podaných 4 912 žiadostí o odovzdanie a uskutočnilo sa 962 odovzdaní. Komisia pokračuje v monitorovaní situácie a zdôrazňuje nutnosť ďalšieho posilnenia kapacít gréckej azylovej služby vrátane gréckej dublinskej jednotky s cieľom zaistiť udržateľnosť a zlepšenie operácií.

Pokiaľ ide o premiestnenie z Grécka, 21 999 osôb vrátane 546 maloletých osôb bez sprievodu bolo presunutých z Grécka do iných členských štátov.

Posledná úprava: 8. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia