Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 112kWORD 23k
5. júla 2018
E-002201/2018(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: E-002201/2018

Komisia v máji 2017 dokončila kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu, ktorá zahŕňala aj smernicu 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(1) („smernica o nekalých obchodných praktikách“). V rámci tejto kontroly nezávislý zhotoviteľ poskytol aj správy o jednotlivých krajinách, ktoré sa okrem iného týkali aj uplatňovania smernice o nekalých obchodných praktikách na Slovensku(2). Komisia preto o tejto problematike nepripravuje žiadnu ďalšiu štúdiu.

V smernici o nekalých obchodných praktikách sa od členských štátov nevyžaduje, aby notifikovali Komisii príslušné orgány, s výnimkou prípadu, keď ide o jej presadzovanie v kontexte cezhraničnej spolupráce príslušných orgánov na základe nariadenia (ES) č. 2006/2004(3) (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa). Komisia potvrdzuje, že Slovensko v súlade s týmto nariadením notifikovalo oba orgány, ktoré vo svojej otázke spomína vážený pán poslanec, ako orgány príslušné na presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách v kontexte spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Útvary Komisie dostali od jednotných úradov pre spoluprácu – kontaktného miesta pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa – uistenie, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS) je príslušným orgánom na presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách v oblasti potravín. Preto sa zdá, že informácie uvedené na ich webovom sídle sú nejednoznačné, a útvary Komisie požiadali o ich objasnenie.

V rámci svojich návrhov pod hlavičkou „Novej dohody pre spotrebiteľov“, ktoré boli prijaté 11. apríla 2018(4), Komisia prijala opatrenia na uľahčenie presadzovania smernice 2005/29/ES v špecifickom kontexte dvojakej kvality. Dokončený bol aj spoločný postup testovania, ktorého cieľom je vytvoriť spoľahlivé a autoritatívne dôkazy, pokiaľ ide o rozsah a veľkosť problému(5). Táto metodika bude čoskoro implementovaná a doladená v rámci celoúniového testovania, ktoré bude koordinovať Spoločné výskumné centrum. Výsledky sa očakávajú do konca roka 2018.

(1)SWD(2017) 209 final z 25.5.2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
(2)http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44842
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, od 17. decembra 2017 nahradené nariadením (EÚ) 2017/2394 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
(4)https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law_en
(5)https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814

Posledná úprava: 6. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia