Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 19k
19. apríla 2018
E-002201-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-002201-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Vymáhateľnosť smernice o nekalých obchodných praktikách – neexistujúci orgán dozoru v SR pre oblasť potravín
 Písomná odpoveď 

Za vynútiteľnosť smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách voči spotrebiteľom na vnútornom trhu zodpovedajú členské štáty. Ako príslušný slovenský orgán zodpovedný za presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách, pod ktoré otázka duálnej kvality spadá, bola Komisii notifikovaná pre oblasť potravín Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej „ŠVPS“).

Na webovej stránke www.svps.sk/zakladne_info/podania_podnety.asp však ŠVPS uvádza, že vymáhanie platnej legislatívy o nekalých praktikách v súvislosti s potravinami spadá do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej „SOI“). SOI na svojej webovej stránke https://bit.ly/2Hveymy ale vyslovene uvádza, že nie je zodpovedná za vymáhanie nekalých praktík v oblasti potravín a príslušným orgánom je ŠVSP.

1) Kontroluje Komisia iba formálne splnenie povinnosti notifikovať príslušný orgán alebo aj reálny stav jej vymáhania, napríklad či koná v súlade s povinnosťami, ktoré mu ukladá smernica o nekalých obchodných praktikách s cieľom dosiahnuť ochranu spotrebiteľa z nej vyplývajúcu?

2) Vzhľadom na to, že Komisia sa témou duálnej kvality výrobkov aktívne zaoberá, pripravuje analýzu o tom, ako sú nekalé praktiky v členských štátoch vymáhané?

3) Je v súlade so smernicou 2005/29/ES, ak dozorný orgán zodpovedný za vymáhanie a notifikovaný Komisii neposkytuje žiadne informácie spotrebiteľom v Slovenskej republike a dokonca vyslovene uvádza, že ani nie je zodpovedný za vymáhanie tejto smernice?

Posledná úprava: 8. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia