Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 18k
16. mai 2018
E-002634-18
Kirjalikult vastatav küsimus E-002634-18
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Isabella De Monte (S&D) , Alojz Peterle (PPE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , György Hölvényi (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marek Plura (PPE) , Andrejs Mamikins (S&D) , Csaba Sógor (PPE) , Franz Obermayr (ENF)

 Teema:  Vähemuskeelte kaitse Euroopas
 Kirjalik vastus 

Euroopa arvukate vähemuskeelte kaitse peab jääma Euroopa Liidu prioriteediks. EL on võtnud endale kohustuse vähemuskeeli pidevalt edendada, sealhulgas toetuse kaudu Minority SafePack algatusele, et luua etniliste ja keelevähemuste kaitseks kogu liitu hõlmavad õigusnormid.

Näiteks Itaalias on kolm ametlikult tunnustatud vähemust, nimelt saksa, prantsuse ja sloveeni keele rääkijad.

Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta on õiguslikult siduv instrument, mille eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa ajaloolisi, piirkondlikke ja vähemuskeeli. Lisaks rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioonile, mille eesmärk on kaitsta rahvusvähemuste hulka kuuluvate isikute õigusi, kujutab ka harta endast Euroopa pühendumist rahvusvähemuste kaitsele.

Piirkondlikud ja vähemuskeeled on osa Euroopa kultuuripärandist ja nende kaitsmine aitab märkimisväärselt kaasa demokraatia põhimõttel ja kultuurilisel mitmekesisusel rajaneva Euroopa ülesehitamisele.

Keel on identiteedi ja kultuuri väljendamise vahend, keeleline mitmekesisus on aga endiselt keeruline küsimus. Ebasoodsas olukorras olevate keelekogukondade (näiteks romi keelekogukond) tõrjumisega on vaja põhjalikult tegeleda.

Milliseid lisameetmeid kavatseb komisjon Euroopa keelevähemuste kaitseks võtta?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika