Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 187kWORD 18k
16. maj 2018
E-002634-18
Vprašanje za pisni odgovor E-002634-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Isabella De Monte (S&D) , Alojz Peterle (PPE) , Nedzhmi Ali (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , György Hölvényi (PPE) , Yana Toom (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marek Plura (PPE) , Andrejs Mamikins (S&D) , Csaba Sógor (PPE) , Franz Obermayr (ENF)

 Zadeva:  Zaščita manjšinskih jezikov v Evropi
 Pisni odgovor 

Zaščita mnogih manjšinskih jezikov v Evropi mora ostati prednostna naloga Evropske unije. EU se je zavezala, da si bo stalno prizadevala za krepitev manjšinskih jezikov, tudi s podporo pobudi Minority SafePack, s katero želi Unija vzpostaviti vseevropske standarde za zaščito etnično-jezikovnih manjšin.

Italija ima na primer tri uradno priznane manjšine, in sicer nemško, francosko in slovensko govorečo manjšino.

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je pravno zavezujoč instrument za varstvo in spodbujanje zgodovinskih, regionalnih in manjšinskih jezikov v Evropi. Omenjena listina skupaj z Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin, namenjeno varovanju pravic pripadnikov narodnih manjšin, predstavlja zavezo Evrope za varstvo narodnih manjšin.

Regionalni in manjšinski jeziki so del evropske kulturne dediščine, njihovo varstvo pa je pomemben prispevek k izgradnji Evrope na podlagi načel demokracije in kulturne raznolikosti.

Jezik je orodje za izražanje identitete in kulture, vendar pa jezikovna raznolikost ostaja velik izziv. Ustrezno je treba obravnavati marginalizacijo prikrajšanih jezikovnih skupnosti, na primer romske.

Kakšne dodatne ukrepe namerava Komisija sprejeti za zaščito jezikovnih manjšin v Evropi?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 14. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov