Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
PDF 104kWORD 30k
6 septembrie 2018
E-002938/2018(ASW)
Răspuns dat de dna Vestager în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-002938/2018

Mii de societăți din Europa depind de oțel pentru activitățile lor de producție. În temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice(1), Comisia trebuie să se asigure că tranzacții precum achiziția de către ArcelorMittal a societății Ilva nu ar genera o putere pe piață care ar fi exercitată în detrimentul clienților respectivi în sectorul oțelului, în care sunt angajați, în prezent, aproximativ 30 de milioane de europeni.

În temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, Comisia comunică părților la tranzacție preocupările sale în ceea ce privește concurența, dar numai părțile pot să formuleze propuneri de măsuri corective adecvate. În consecință, a fost decizia de afaceri a societății ArcelorMittal de a cesiona câteva din activele sale în vederea soluționării problemelor de concurență identificate de către Comisie.

De asemenea, cumpărătorul activității cedate este ales de către părți, nu de Comisie. Rolul Comisiei este de a evalua dacă viabilitatea și competitivitatea activității cesionate poate fi garantată de cumpărătorul propus de părți. Comisia aplică o serie de criterii pentru a se asigura că activele sunt vândute către un cumpărător capabil să preia activitatea societăților. Cumpărătorul trebuie să dispună de resurse financiare, de competență relevantă dovedită și să aibă interesul și capacitatea de a menține și dezvolta activitatea cesionată ca o forță viabilă și activă din punct de vedere concurențial. Acest lucru înseamnă că cesionarea unei fabrici către un cumpărător care intenționează să o închidă nu ar fi acceptabilă pentru Comisie.

Este responsabilitatea societății ArcelorMittal să pună în aplicare dispozițiile relevante din legislația națională referitoare la informarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor, inclusiv legislația de transpunere a directivelor UE(2). Legislația UE în domeniu impune societății ArcelorMittal și obligația de a informa și de a consulta lucrătorii și reprezentanții acestora. În plus, normele UE privind controlul concentrărilor economice prevăd în mod expres posibilitatea ca reprezentanții lucrătorilor să fie audiați, la cererea lor, în cursul procedurii de control al operațiunilor de concentrare.

(1)Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi („Regulamentul privind concentrările economice”), JO L 24, 29.1.2004, p. 1.
(2)Mai precis: Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, JO L 80, 23.3.2002, p. 29; Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, JO L 122, 16.5.2009, p. 28; și Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități, JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Ultima actualizare: 10 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate