Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 17k
2. elokuuta 2018
E-003262/2018(ASW)
Karmenu Vellan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-003262/2018

Lintudirektiivin(1) 5 artiklan mukaan lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis‐ ja jälkeläisten kasvatusaikana on kielletty, jos häirintä vaikuttaisi merkittävästi kyseisen direktiivin tavoitteisiin.

Metsätoimista, myös hakkuista, aiheutuvat häiriöt eivät välttämättä aina ole merkittäviä. Näin voi kuitenkin olla niiden intensiteetin, laajuuden tai paikallisten olosuhteiden vuoksi. Jotkin jäsenvaltiot ovat laatineet suuntaviivoja(2) metsätoimista aiheutuvien merkittävien häiriöiden välttämiseksi. Yleinen tulkinta, jonka mukaan talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana eivät ole lintudirektiivin 5 artiklassa tarkoitettua tahallista häirintää, ei olisi kyseisen direktiivin mukainen.

Euroopan komissio ei ole ollut tietoinen maa‐ ja metsätalousministeriön muistiosta (MMM 2000:8) eikä sen tulkinnasta. Euroopan komission yksiköt ottavat yhteyttä Suomen viranomaisiin saadakseen asiasta selvennystä.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7–25).
(2)https://www.vbne.nl/product/gedragscode-bosbeheer-2010-2015.

Päivitetty viimeksi: 14. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö