Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 5kWORD 17k
20 september 2018
E-003489/2018(ASW)
Svar från Cecilia Malmström på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-003489/2018

Europeiska unionen har åtagit sig att genomföra den gemensamma övergripande handlingsplanen så länge som Iran fortsätter att genomföra sina kärnteknikrelaterade åtaganden och den arbetar för närvarande tillsammans med det internationella samfundet för att bevara avtalet. Den gemensamma kommitté, som är ansvarig för att kontrollera genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, beklagade vid sitt möte den 6 juli 2018 Förenta staternas beslut att återinföra sanktioner och diskuterade praktiska lösningar för att upprätthålla handel och investeringsförbindelser och samarbete med Iran.

Även om situationen idag inte är jämförbar med den som ledde till avtalet med Förenta staterna 1998, som parlamentsledamoten hänvisar till, har kommissionen också inlett en dialog med Förenta staterna i syfte att skydda de ekonomiska aktörernas legitima intressen inom EU. I samma syfte har bilagan till den blockerande stadgan uppdaterats och Europeiska investeringsbankens utlåningsmandat har utvidgats. Andra åtgärder har vidtagits på medlemsstatsnivå i nära samordning med de åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att upprätthålla samarbetet med Iran inom viktiga ekonomiska sektorer.

Ytterligare åtgärder kan komma att övervägas, beroende på vad som är lämpligt och på hur situationen utvecklas.

Senaste uppdatering: 25 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy