Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 18k
2018 m. birželio 26 d.
E-003489-18
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-003489-18
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Patricia Lalonde (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Alain Lamassoure (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Marisa Matias (GUE/NGL)

 Tema:  JAV teisės aktų ekstrateritorinis taikymas atsižvelgiant į tai, kad JAV pasitraukia iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP)
 Atsakymas raštu 

1996 m. gegužės 3 d. Europos Bendrijos paprašė pradėti konsultacijas su Jungtinėmis Valstijomis dėl 1996 m. įstatymo dėl laisvės ir demokratinio solidarumo Kuboje (LIBERTAD)(1), manydamos, kad jo ekstrateritorinis poveikis Europos bendrovėms ir investuotojams prieštarauja Jungtinių Amerikos Valstijų įsipareigojimams, susijusiems su jų naryste PPO.

Šis perdavimas PPO turėjo atgrasomąjį poveikį, susijusį su Jungtinių Valstijų vykdomu Helms-Burtono įstatymo, taip pat Amato įstatymo dėl sankcijų Iranui ir Libijai (ILSA) įgyvendinimu, nes ES ir JAV 1998 m. gegužės 18 d. derybų būdu rado sprendimą. Jame buvo nustatytos taisyklės dėl investicijų drausmės, antriniai boikoto naudojimo principai ir JAV įsipareigojimai dėl jų ekstrateritorinio teisės akto taikymo ateityje. Šiuos elementus papildė nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos Bendrijai ir jos įmonėms.

Atsižvelgdama į tai, kad dabar, JAV pasitraukus iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP) ir Iranui skyrus antrines sankcijas, susidarė panaši padėtis, ar Komisija, be Reglamento Nr. 1222/96 atnaujinimo, svarsto galimybę pradėti PPO konsultacijas?

(1)https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds38_f.htm

Klausimo originalo kalba: FR 
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika