Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 18k
26 juni 2018
E-003489-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003489-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Patricia Lalonde (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Alain Lamassoure (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Marisa Matias (GUE/NGL)

 Betreft:  Extraterritoriale toepassing van de Amerikaanse wetgeving in het kader van de  terugtrekking van de Verenigde Staten uit het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA)
 Schriftelijk antwoord 

Op 3 mei 1996 hebben de Europese Gemeenschappen verzocht overleg met de Verenigde Staten te beginnen over de wet van 1996 voor de vrijheid en democratische solidariteit in Cuba (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996, LIBERTAD)(1), omdat ze van mening waren dat de extraterritoriale gevolgen ervan voor Europese bedrijven en investeerders indruisten tegen de toezeggingen van de Verenigde Staten in het kader van hun lidmaatschap van de WTO.

Deze aanhangigmaking bij de WTO heeft een afschrikkend effect gehad voor de tenuitvoerlegging van de wet Helms-Burton door de Verenigde Staten alsook van de wet Amato met betrekking tot sancties tegen Iran en Libië (ILSA), aangezien de Unie en de VS op 18 mei 1998 tot een onderhandelde oplossing zijn gekomen. Die bevatte disciplinaire regels inzake investeringen, beginselen omtrent het gebruik van secundaire boycots en een toezegging van de Verenigde Staten over de toekomstige toepassing van hun extraterritoriale wetgeving. Die elementen werden aangevuld met afwijkingen voor de Gemeenschap en haar ondernemingen in het kader van beide wetten.

Ten gevolge van de Amerikaanse  terugtrekking uit het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) en het herstel van de secundaire sancties ten aanzien van Iran worden we momenteel met een vergelijkbare situatie geconfronteerd. Is de Commissie naast de bijwerking van Verordening nr. 1222/96 van plan WTO-overleg aan te gaan?

(1)https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds38_f.htm

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid