Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 18k
26. junij 2018
E-003489-18
Vprašanje za pisni odgovor E-003489-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Patricia Lalonde (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Alain Lamassoure (PPE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Marisa Matias (GUE/NGL)

 Zadeva:  Ekstrateritorialno izvajanje ameriškega prava ob odstopu Združenih držav Amerike od skupnega celovitega načrta ukrepanja
 Pisni odgovor 

Evropske skupnosti so 3. maja 1996 zaprosile za posvetovanje z Združenimi državami Amerike o zakonu o kubanski svobodi in demokratični solidarnosti (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) iz leta 1996(1), saj so menile, da so njeni ekstrateritorialni vplivi na evropska podjetja in vlagatelje nasprotovali zavezam ZDA v okviru njunega članstva v STO.

Napotitev na STO je negativno vplivala na izvajanje Helms-Burtonovega zakona v ZDA in tudi d'Amatovega zakona o sankcijah proti Iranu in Libiji (ILSA), odkar sta EU in ZDA 18. maja 1998 dosegli sporazumno rešitev. Vsebovala je disciplinska pravila za naložbe, načela uporabe sekundarnih bojkotov in zavezo Združenih držav Amerike o prihodnji uporabi ekstrateritorialne zakonodaje. Ti elementi so bili dopolnjeni z izjemami za Skupnost in njena podjetja na podlagi obeh zakonov.

Ali namerava Komisija zaradi trenutnega primerljivega položaja, ki je nastopil po odstopu ZDA od skupnega celovitega načrta ukrepanja in vzpostavitvi sekundarnih sankcij proti Iranu, poleg posodobitve Uredbe št. 1222/96 preučiti tudi možnosti za pričetek posvetovanja v okviru STO?

(1)https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds38_e.htm

Izvirni jezik vprašanja: FR 
Zadnja posodobitev: 27. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov