Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 188kWORD 18k
11 lipca 2018 r.
E-003808-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-003808-18
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Danuta Jazłowiecka (PPE)

 Przedmiot:  Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE – zastosowanie do kontraktów w realizacji
 Odpowiedź na piśmie 
W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 r. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:
1) Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?
2) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy, czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?
3) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności