• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-004126/2018Parlementaire vraag
E-004126/2018

Vervolgvraag over maas in de wet in verband met invoer van kip uit Oekraïne

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004126-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Annie Schreijer-Pierik (PPE) , Jeroen Lenaers (PPE)

Deze vraag wordt gesteld naar aanleiding van het antwoord van commissaris Hogan op de vraag met referentienummer E‐002531/2018. Uit het antwoord blijkt dat de Commissie op de hoogte is van het feit dat Oekraïense pluimveehouders misbruik maken van het vrijhandelsverdrag met de EU door bewust importheffingen te omzeilen via de creatie van een specifiek stuk vlees (borstkappen met een klein stukje vleugel) met GN‐code 0207 13 70 dat onder het nultarief valt.

De Commissie heeft Oekraïne tot op heden slechts „verzocht deze situatie gezamenlijk aan te pakken in het kader van de DCFTA”, en de Oekraïense autoriteiten „eraan herinnerd dat de invoer van borstkappen van pluimveevlees altijd een gevoelig punt is geweest”. Dit heeft tot op heden echter nog tot geen enkel resultaat geleid.

1) Is de Commissie zich bewust van de grote economische schade die dit misbruik teweegbrengt voor producenten van kippenvlees binnen de EU?2) Is de Commissie het ermee eens dat er krachtigere maatregelen nodig zijn om dit misbruik te stoppen?3) Welke concrete maatregelen overweegt de Commissie te nemen om dit misbruik te stoppen?

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid