• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-004417/2018Parlementaire vraag
E-004417/2018

Het klakkeloos verlengen van goedkeuringen voor risicovolle pesticiden

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004417-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

In recent onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch wordt geconcludeerd dat de Europese Commissie van grote aantallen risicovolle pesticiden stelselmatig de goedkeuring heeft verlengd. Deze verlengingen zouden zijn afgegeven zonder dat de risico's van de betreffende stoffen opnieuw zijn geëvalueerd of zijn herbeoordeeld, en dus zonder rekening te houden met de ervaring met het gebruik of met de ontwikkelingen in wetenschap en technologie.

Veel van de stoffen die zonder herbeoordeling zijn verlengd, staan vermeld als „stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen” in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408.

Het Foodwatch-onderzoek noemt dertig risicovolle stoffen waarvan zonder herbeoordeling de goedkeuring is verlengd. Van vijf daarvan (flumioxazine, thiacloprid, quizalofop-p-tefuryl en chlorotoluron) is vastgesteld dat ze zeer schadelijk zijn.

1) Erkent de Commissie dat gebruik van deze dertig stoffen (en in het bijzonder van de vijf gespecificeerde) zeer risicovol is voor mens, dier en milieu?

2) Waarom heeft de Commissie het voorzorgsbeginsel niet toegepast en zonder herbeoordeling opnieuw autorisaties voor deze stoffen afgegeven?

3) Is de Commissie bereid om per direct een moratorium af te kondigen voor de vijf gespecificeerde stoffen en mens, dier en milieu niet langer bloot te stellen aan de risico's van deze stoffen?

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid