Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 191kWORD 18k
7 września 2018 r.
E-004563-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-004563-18
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Dobromir Sośnierz (NI)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Zastosowanie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii
 Odpowiedź na piśmie 

Mając na uwadze przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (2018/2783(RSP)), proszę o informację, jak Wysoka Przedstawiciel zamierza zrealizować w praktyce zawarte tam zalecenia, uwzględniając, że:

1. Rezolucja nakłania rząd Mołdawii do złamania prawa, domagając się uznania wyników wyborów w Kiszyniowie wbrew prawomocnemu wyrokowi sądu (ust. 8).
2. Rząd Mołdawii otrzymuje zalecenia dokładnie przeciwne niż rząd Polski. Polsce nakazuje się szanować wyroki sądów, zabrania politycznych nacisków na wymiar sprawiedliwości, a zwłaszcza wymiany lub usuwania sędziów ze względów politycznych. Tymczasem Mołdawia otrzymuje zalecenie, aby nie respektować wyroków sądowych (wspomniany ust. 8), wymienić sędziów w celu wymuszenia zmiany orzecznictwa (ust. 10) oraz za pomocą groźby wstrzymania pomocy finansowej stara się wywrzeć polityczną presję na sąd, z którego werdyktem Parlament Europejski się nie zgadza (ust. 6 i 7).
3. Rezolucja zawiera sprzeczności wewnętrzne pomiędzy ustępem 4 z jednej strony (zalecone rządy prawa i trójpodział władzy) a ustępem 8 (ignorowanie wyroków sądowych) oraz 10 (ingerencja władzy wykonawczej w sądowniczą przez wymianę sędziów).

Które ze sprzecznych zaleceń będą przekazywane stronie mołdawskiej jako oficjalne stanowisko UE i jak Wysoka Przedstawiciel wytłumaczy stronie mołdawskiej i polskiej przeciwstawne zalecenia adresowane do ich rządów?

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności