Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 19k
7 Σεπτεμβρίου 2018
E-004570-18
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004570-18
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Elly Schlein (S&D) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Birgit Sippel (S&D) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Andrejs Mamikins (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Soraya Post (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Daniele Viotti (S&D) , Flavio Zanonato (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Ska Keller (Verts/ALE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE)

 Θέμα:  Η δραματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος έχουν εισέλθει ως τώρα πάνω από 12 000 μετανάστες στο έδαφος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ χιλιάδες μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις πόλεις Μπίχακ και Βέλικα Κλάντουσα, όπου οι Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF) και άλλες ΜΚΟ έχουν καταγγείλει τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, χωρίς κατάλληλες δομές υποδοχής ούτε επαρκή διαθέσιμη βασική και ιατρική βοήθεια.

Επιπλέον, έχουν γίνει από ορισμένες εφημερίδες και οργανώσεις καταγγελίες για χρήση βίας από τις αρχές της Κροατίας κατά προσφύγων που διασχίζουν τα σύνορα από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Στις 15 Αυγούστου 2018, η εφημερίδα Γκάρντιαν δημοσίευσε καταγγελίες για κλοπές και συστηματική χρήση βίας από την Κροατική αστυνομία κατά προσφύγων, ενώ παρόμοια καταγγελία έγινε και από τους MSF.

Παρακολουθεί η Επιτροπή τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χορηγούνται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες και τη μέριμνα για κατάλληλες δομές υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που διατέθηκε τον Ιούνιο και των έξι εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν τον Αύγουστο;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελίες για κακοποιήσεις και να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για αίτηση χορήγησης ασύλου στην ΕΕ;

Έχει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή παρουσία στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας και Ερζεγοβινης και, αν ναι, με πόσες μονάδες της;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου