Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

Deputātu jautājumi
PDF 193kWORD 18k
2018. gada 7. septembris
E-004570-18
Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-004570-18
Komisijai
Reglamenta 130. pants
Elly Schlein (S&D) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Birgit Sippel (S&D) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Andrejs Mamikins (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Soraya Post (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Daniele Viotti (S&D) , Flavio Zanonato (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Ska Keller (Verts/ALE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE)

 Temats:  Dramatiskā situācija Bosnijā un Hercegovinā
 Rakstiska atbilde 

Saskaņā ar aplēsēm šogad Bosnijas un Hercegovinas teritorijā līdz šim brīdim ir ieceļojuši vairāk nekā 12 000 migrantu, no kuriem vairāki tūkstoši tagad uzturas Bihačas un Velika Kladušas pilsētās un kuru sakarā organizācija “Ārsti bez robežām” un citas NVO ir nosodījušas dramatiskos apstākļus, kādos viņi dzīvo, jo nav nedz atbilstošu uzņemšanas struktūru, nedz arī pietiekamas un pieejamas pamatpalīdzības un medicīniskās palīdzības.

Turklāt daži laikraksti un organizācijas ir ziņojuši par to, ka Horvātijas iestādes pielieto vardarbību pret bēgļiem, kuri šķērso robežu no Bosnijas un Hercegovinas puses. Laikraksts The Guardian 2018. gada 15. augustā nosodīja apgalvojumus par zādzībām un sistemātisku vardarbību, ko Horvātijas policija pielieto pret bēgļiem; par to ziņoja arī organizācija “Ārsti bez robežām”.

Vai Komisija uzrauga to Eiropas līdzekļu izmantošanu, kas Bosnijai un Hercegovinai piešķirti, lai sniegtu palīdzību migrantiem un nodrošinātu atbilstošas uzņemšanas struktūras, tostarp attiecībā uz jūnijā piešķirtajiem EUR 1,5 miljoniem un augustā piešķirtajiem EUR 6 miljoniem?

Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai pārbaudītu iespējamos pārkāpumus un nodrošinātu pamattiesību ievērošanu, tostarp tiesības pieprasīt patvērumu ES?

Vai Eiropas Robežu un krasta apsardze darbojas pie Horvātijas un Bosnijas un Hercegovinas robežas, un, ja darbojas, cik daudz vienību ir iesaistītas?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika