Парламентарен въпрос - E-004703/2018(ASW)Парламентарен въпрос
E-004703/2018(ASW)

Отговор, даден от г-н Ариас Канете от името на Европейската комисия

Както уважаемият член на Парламента припомня, предишният проект за АЕЦ „Белене“ бе преустановен през 2012 г. Комисията счита, че възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“ през 2018 г. представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом. Новите проекти, които отговарят на критериите, посочени в Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета[1], се съобщават на Комисията в рамките на сроковете, определени в член 42 от Договора за Евратом. След съобщаването и в съответствие с член 43 от Договора за Евратом Комисията уведомява за своето становище по проекта съответната държава членка, в случая Република България.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност