Парламентарен въпрос - E-004703/2018Парламентарен въпрос
E-004703/2018

Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене, България

Въпрос с искане за писмен отговор E-004703-18
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

След уведомлението от Националната електрическа компания от 23.02.2007 г., и в съответствие с член 41 от Договора за Евратом, Европейската комисия изрази своята гледна точка относно проекта за изграждане на атомна електроцентрала в Белене на 7.12.2007 г.

С решение от 28.03.2012 г. Народното събрание на Република България прекрати изграждането на централата, като се основа на: убедеността, че високите стандарти за безопасност могат да се гарантират единствено с най-модерни технологии; опасенията от сеизмичния риск на площадката в Белене; невъзможността републиканският бюджет да финансира проект с недоказана икономическа ефективност.

На 15.06.2018 г. Народното събрание взе Решение за търсене на нови възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно дружество.

Министърът на енергетиката е отговорен за преговорите с потенциални инвеститори. Резултатите от новите процедури се очакват до края на месец октомври.

В тази връзка и съгласно член 41 от Договора за Евратом:

Последно осъвременяване: 9 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност