Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 18k
25. októbra 2018
E-005458-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-005458-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Revidovaná smernica o vyslaných zamestnancoch a nariadenie Rím I
 Písomná odpoveď 

Voľbu rozhodného práva pre vyslaných pracovníkov upravuje nariadenie Rím I. Podľa čl. 3 a čl. 8 nariadenia Rím I sa zmluva spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia zmluvné strany. Výnimka zo slobodného výberu práva v prospech práva hostiteľského štátu je prípustná len na základe verejného poriadku a imperatívnych noriem.

Za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu práce sa nepovažuje, ak zamestnanec dočasne pracuje v inej krajine. V nariadení Rím I sa definuje pojem „dočasný“ nie stanovením časového obmedzenia, ale úmyslom vrátiť sa späť do práce v krajine pôvodu po vykonaní úloh v zahraničí. Vysielanie pracovníka je vždy časovo obmedzené.

V roku 2016 Komisia konštatovala, že dlhšie vyslanie vedie k vytvoreniu „prepojenia“ medzi vyslaným pracovníkom a trhom práce hostiteľského členského štátu. To má odôvodniť podliehanie takéhoto pracovníka pracovnému právu hostiteľského členského štátu po určitom čase. Zákonodarca EÚ teda prirovnal pracovníkov vysielaných dlhodobo k migrujúcim pracovníkom.

Zákonodarcovia EÚ však zaviedli dodatočné ustanovenie, ktoré rozširuje časové obmedzenie nielen na jedného pracovníka, ale na kumulatívne obdobie vyslania všetkých pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú úlohu na tom istom mieste.

Aké dôvody verejného záujmu oprávňujú uplatniť na „nástupnického“ pracovníka vyslaného na niekoľko dní takmer všetky predpisy pracovného práva hostiteľského štátu?

Posledná úprava: 9. novembra 2018Právne oznámenie