Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 28kWORD 21k
31 januari 2019
E-005605/2018(ASW)
Antwoord van mevrouw Bieńkowska namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-005605/2018

De Commissie verzamelt geen statistieken over de natuurlijke (d.w.z. voor economische doeleinden) of door een ongeval veroorzaakte dood van dieren of van vee. Zij heeft derhalve geen gegevens over hoeveel dieren zijn omgekomen bij stalbranden.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid van gebouwen, waaronder stallen. Het is daarom aan de lidstaten om regulering van de brandveiligheid van stallen te overwegen.

De Commissie heeft geen overtuigend bewijs dat de nationale regelgeving hiervoor ontoereikend is en is niet van plan om meer te reguleren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de interne markt van bouwproducten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011(1).

Om het gebruik van voorzieningen voor brandveiligheid te stimuleren, heeft de Commissie desondanks het platform voor de uitwisseling van brandinformatie (Fire Information Exchange Platform) opgericht, waarmee de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en andere belanghebbenden wordt vergemakkelijkt, zodat iedereen kan profiteren van de opgedane ervaring en beste praktijken op het gebied van brandveiligheid.

Het vaststellen van gemeenschappelijke begrippenlijsten en statistieken inzake brand behoort tot de prioriteiten van het platform voor de uitwisseling van brandinformatie, zodat in de lidstaten en op EU-niveau gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen over brandveiligheid. Naar verwachting zal verlies van dieren bij brand ook in de brandstatistieken worden opgenomen.

Tegelijkertijd zou het platform voor de uitwisseling van brandinformatie, met de bijdrage van de Commissie, de tenuitvoerlegging van brandveiligheidsmaatregelen in landbouwgebouwen, zoals die in Resolutie P8‐TA‐PROV(2018)0429 van het Europees Parlement, bevorderen(2).

(1)Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.
(2)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0429&language=NL&ring=P8-RC-2018-0484

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid