Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 18k
7. november 2018
E-005656-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005656-18
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christel Schaldemose (S&D)

 Om:  Pantfri emballage i grænseområder
 Skriftlig besvarelse 

Grænsebutikker på den tyske side af den dansk-tyske grænse har i flere år solgt pantfri dåser og plastflasker, selvom det i følge tysk lovgivning er obligatorisk at opkræve pant. Butikkerne har ydermere lavet eksporterklæringer, som udvalgte nationaliteter kan underskrive og erklære, at man tager dåserne med ud af Tyskland inden for 24 timer.

EU’s emballagedirektiv (Direktiv 94/62/EC)(1) har til formål at forebygge og mindske miljøbelastningen fra emballage i alle medlemsstater, samt undgå fordrejning af konkurrencen inden for EU. Direktivet fastslår, at 50 % af al metalemballage i de enkelte medlemslande skal genanvendes, ligesom medlemslandene skal fastlægge ordninger for engangsemballage, der omfatter tiltag som pantopkrævning, individuel tilbagetagelse, samt samlede ordninger for emballageindsamling.

Mener Kommissionen, at det er muligt at oprette særlige geografiske zoner inden for en medlemsstat, hvor en medlemsstats pantordning, der er indført som implementering af emballagedirektivet, ikke finder anvendelse?

Mener Kommissionen, at det er i overensstemmelse med emballagedirektivet, at borgere fra udvalgte medlemsstater kan undtages fra pantbetaling ved at udfylde en såkaldt eksporterklæring?

Hvem har ifølge Kommissionen ansvaret for, at emballage, der er købt uden om en medlemsstats pantsystem og dermed også uden om emballagedirektivet, bliver genanvendt?

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0062&from=en

Seneste opdatering: 22. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik