Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 18k
22. november 2018
E-005887-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005887-18
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Jytte Guteland (S&D) , Christel Schaldemose (S&D)

 Om:  Hormonforstyrrende kemiske stoffer: Kommissionens omfattende ramme og vurderingsrapport om kosmetikforordningen
 Skriftlig besvarelse 

Den 7. november 2018 offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse med titlen »Mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer« med henblik på at ajourføre fællesskabsstrategien fra 1999 sammen med den meget forsinkede vurderingsrapport om kosmetikforordningen ((EF) nr. 1223/2009) for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Desværre sikrer ingen af initiativerne en tilstrækkelig horisontal beskyttelse af borgernes sundhed og af miljøet mod eksponering for hormonforstyrrende stoffer. I stedet for at foreslå konkrete foranstaltninger inden for en klar tidsramme, der kunne sikre den krævede horisontale beskyttelse mod hormonforstyrrende stoffer i al EU-lovgivning, lover meddelelsen blot endnu en kvalitetskontrol. Der er endvidere uoverensstemmelser mellem meddelelsen og vurderingsrapporten for så vidt angår kosmetik.

1. Hvornår agter Kommissionen at forelægge en handlingsplan med en konkret tidsplan og effektive foranstaltninger for de forslag, der er skitseret i meddelelsen?

2. Hvorfor nævnes vurderingsrapporten ikke i meddelelsen, når nu kosmetik er blevet identificeret som et prioriteret område?

3. Hvorfor er det, at det i vurderingsrapporten fastslås, at der ikke er behov for nogen ændring af lovgivningen for kosmetik, mens det i meddelelsen konkluderes, at kvalitetskontrollen vil »lægge særlig vægt på de områder, hvor lovgivningen ikke indeholder specifikke bestemmelser om hormonforstyrrende stoffer« som f.eks. kosmetik?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik