Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
28. november 2018
E-006001-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-006001-18
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christel Schaldemose (S&D)

 Om:  Reparation af elprodukter
 Skriftlig besvarelse 

Det danske regionalmedie TV2 Fyn har igennem længere tid sat fokus på den stigende mængde elskrot i Danmark(1). Dette problem skyldes i høj grad manglen på udbud af reservedele til elprodukter samt fraværet af konkurrence blandt uafhængige tredjepartsreparatører af elprodukter.

Det er en dagsorden, som Europa-Parlamentet ved flere lejligheder har adresseret. Eksempelvis vedtog Europa-Parlamentet »Betænkning om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder 2016/2272(INI)« (2) i juni 2017.

I den betænkning opfordres Kommissionen til at fremme muligheden for, at produkter nemmere kan repareres samt at fremme tilgængeligheden af reservedele til disse produkter.

Indenfor eksempelvis bilsektoren har man fra europæisk side allerede gjort data om ydeevne m.m. tilgængelig for uafhængige tredjepartsreparatører for at øge konkurrencen og udbuddet af tredjepartsreparatører til biler. Det ses eksempelvis i den nyligt vedtagne typegodkendelsesforordnings Kapitel 14 (Forordning (EU) 2018/858)(3).

Hvilke tiltag har Kommissionen allerede gjort for at imødekomme ønsket om højere tilgængelighed af reservedele, som Europa-Parlamentet fremsatte i Betænkning 2016/2272(INI)?

Hvilke konkrete foranstaltninger vil Kommissionen fremadrettet igangsætte for at øge tilgængeligheden af reservedele samt udbuddet af uafhængige tredjepartsreparatører?

Vil Kommissionen øge tilgængeligheden af elektriske apparaters data om f.eks. ydeevne, så tredjepartsreparatører har nemmere ved at foretage reparationer?

(1)https://www.tv2fyn.dk/artikel/paf-professor-80-procent-af-alle-apparater-virker-stadig
(2)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0214+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA
(3)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R0858

Seneste opdatering: 19. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik