Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 18k
23 januari 2019
E-000346-19
Frågor för skriftligt besvarande E-000346-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Max Andersson (Verts/ALE)

 Angående:  Fråga om översyn av beslutsprocessen för gruvverksamhet
 Skriftligt svar 

EU:s art‐ och habitatdirektiv och vattendirektiv är viktiga landvinningar i arbetet för hållbar utveckling. Sverige har haft svårt att implementera denna lagstiftning när det gäller tillståndsgivning för gruvverksamhet, men den har på senare tid inneburit framsteg i miljöarbetet.

Det finns starka krafter i Sverige som vill urholka miljöskyddet när det gäller gruvbrytning och utvinning av mineral, och de har bl.a. använt argumentet att exploatering som är bunden vid en speciell plats, t.ex. en gruva, ska behandlas på annorlunda sätt i beslutsprocessen.

Gruvbrytning och brytning av t.ex. kalk kan ha mycket stor påverkan på den biologiska mångfalden, grundvattnet, luftföroreningar och människors hälsa. Jag menar därför att det är av yttersta vikt att miljöreglerna upprätthålls också på dessa områden, oavsett om verksamheten är platsbunden eller inte.

Därför blir jag orolig då EU-kommissionär Maros Sefcovic vid ett besök i Malmö i Sverige nyligen uppgav att kommissionen nu överväger en översyn kring beslutsprocessen för platsbundna verksamheter, såsom gruvor, bl. a. när det gäller art‐ och habitatdirektivet respektive vattendirektiven.

Stämmer det att kommissionen överväger att se över beslutsprocessen för platsbundna verksamheter som gruvor?

Om så är fallet, vem har initierat denna översyn, när skedde detta och varför?

Diskuteras art‐ och habitat-direktiven respektive vattendirektivet i dessa sammanhang?

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy