Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 19k
1. helmikuuta 2019
E-000607-19
Kirjallisesti vastattava kysymys E-000607-19
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , John Flack (ECR) , Isabella De Monte (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Alex Mayer (S&D) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Emil Radev (PPE) , Guillaume Balas (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Marlene Mizzi (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Karin Kadenbach (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE)

 Aihe:  EU:n laajuinen kielto luonnonvaraisten eläinten käyttämiselle sirkuksissa yleiseen turvallisuuteen sekä ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvistä syistä
 Kirjallinen vastaus 

Eläinten käyttäminen sirkuksissa vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen sekä ihmisten ja eläinten terveyteen.

Se, että eläimiä pidetään sopimattomissa tiloissa, sirkukset ovat lähellä kaupunkialueita ja turvatoimissa on puutteita, on johtanut useisiin onnettomuuksiin(1).

Sirkusten kiertävästä luonteesta johtuen eläinten on kestettävä pitkiä kuljetuksia ja jatkuvia siirtoja ja ne viettävät pitkiä aikoja kuorma-autoissa ja ahtaissa häkeissä, mikä lisää tautien leviämisen ja onnettomuuksien riskiä kuljetuksen aikana.

Näitä ongelmia pahentaa yhdenmukaistamisen puute. Jäsenvaltioista 22 on jo ottanut käyttöön rajoituksia ja osittaisen tai täydellisen kiellon, samoin useat kunnat. Niiden on kuitenkin hyväksyttävä se, että sirkukset kuljettavat eläimiä niiden alueen kautta.

Tässä yhteydessä olisi mainittava myös eläinten hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet sekä se, että esityksillä, joissa käytetään eläimiä, ei ole pedagogista arvoa. Unionin kansalaiset eivät myöskään kannata luonnonvaraisten eläinten käyttöä sirkuksissa(2).

Edellä olevan perusteella kysyn seuraavaa:
1. Aikooko komissio laatia ehdotuksen EU:n laajuisesta kiellosta luonnonvaraisten eläinten käyttämiselle sirkuksissa?
2. Voiko komissio kertoa, saavatko luonnonvaraisia eläimiä käyttävät sirkukset tukea EU:n rahoittamista ohjelmista?

(1)Lähde: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport
(2)https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 19. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö