Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 40kWORD 18k
7. marts 2019
E-001240-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001240-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Bendt Bendtsen (PPE) , Christel Schaldemose (S&D)

 Om:  Grænsependlere, social pension, skat og mulig overtrædelse af arbejdstageres frie bevægelighed
 Skriftlig besvarelse 

Betingelserne for at have betalt arbejde og få udbetalt pension i tilgift til at betale skat heraf er for grænsependlere forbundet med store vanskeligheder.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder fastslår, at pensionerede arbejdstagere har ret til en pension, der svarer til deres pensionsbidrag.

Når bopælslandet i overensstemmelse med den relevante lovgivning afskærer grænsependlerens ret national socialpension, bør samme lovgivning også forhindre enhver yderligere beskatning af den pension, der blev optjent i arbejdslandet.

Grænsependlerne bør være i stand til at drage fordel på pro-rata-betingelser af skattefordelene for den del af deres pension, der hidrører fra arbejdslandet. Pensionen bør være skattefri.

Når bopælslandet i stedet beskatter pensionen efter credit-metoden, risikerer grænsependleren at miste en uforholdsmæssig stor andel af værdien af den pension, vedkommende har bidraget til.

Er Kommissionen af den opfattelse, at arbejdskraftens frie bevægelighed og en grænsependlers sociale rettigheder er sikret, når en grænsependlers bopælsland i overensstemmelse med den relevante lovgivning reducerer vedkommendes nationale sociale pension og samtidig anvender credit-metoden til at beskatte den sociale pension fra arbejdslandet?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 2. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik