• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - E-001314/2019(ASW)Pytanie poselskie
E-001314/2019(ASW)

    Odpowiedź udzielona przez komisarz Věrę Jourovą w imieniu Komisji Europejskiej

    Rozporządzenie nr 1215/2012[1] stanowi, że uznania i wykonania orzeczenia można odmówić, jeżeli jego uznanie i wykonanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego. Jak stwierdziła Komisja w odpowiedzi na pytanie pisemne E-000998/2019, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości[2] powoływanie się na porządek publiczny jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim naruszałoby w sposób niedopuszczalny porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ naruszałoby jedną z zasad podstawowych. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w szczególności na podstawie wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wnoszonych przez sądy krajowe) należy ocena granic, w ramach których sądy państwa członkowskiego mogą powoływać się na tę klauzulę w celu odmowy uznania orzeczenia sądu z innego państwa członkowskiego na mocy rozporządzenia nr 1215/2012.

    Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2019
    Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności