Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 19k
19 maart 2019
E-001407-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001407-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Betreft:  Invoering van een op dierenwelzijn gebaseerd etiketteringssysteem voor vlees‐ en/of zuivelproducten
 Schriftelijk antwoord 

Het overgrote deel van de consumenten in de EU is bereid meer te betalen voor diervriendelijke producten(1).

Er bestaan weliswaar enkele vrijwillige regelingen, maar de consument is op dit moment niet in staat om op basis van welzijnsnormen een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vlees‐ en zuivelproducten op de markt.

Een wetenschappelijk gefundeerd en soortspecifiek systeem met drie niveaus, zoals het bestaande systeem voor eieren, en vergelijkbaar met het Duitse systeem voor varkens(2), zou de consument zeker duidelijkheid verschaffen en mondiger maken. Het systeem moet consistent en gestandaardiseerd zijn in de hele EU en uitgaan van wettelijke minimumvereisten.

Een dergelijk systeem voor etikettering is daarnaast eerlijker voor landbouwers, omdat het gebruik van verschillende en misleidende etiketten ermee wordt voorkomen. Dit zou namelijk kunnen leiden tot verschillende en lagere dierenwelzijnsnormen of tot het verbloemen ervan.

Bovendien kan een dergelijk systeem een „race naar de top” teweegbrengen. Landbouwers worden hierdoor aangemoedigd hogere dierenwelzijnsnormen in te voeren zodat ze hun product als topklasse kunnen aanmerken en tegelijkertijd de extra kosten kunnen compenseren.

1. Is de Commissie van plan om een dergelijk etiketteringssysteem in te voeren voor vlees‐ en/of zuivelproducten?

2. Zo niet, ook in het licht van het succes van het EU-systeem voor de etikettering van eieren, waarom niet?

(1)Speciale Eurobarometer 442 over de houding van Europeanen ten aanzien van dierenwelzijn — samenvatting, maart 2016
(2)Persberichten: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO. EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email & utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid