Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 21k
27. kesäkuuta 2019
E-001797/2019(ASW)
Pierre Moscovicin Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-001797/2019

Komissio katsoo, että edellytykset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 116 artiklan käytölle eivät täyty digitaalisten palvelujen verotusta koskevan direktiivin hyväksymisen yhteydessä. SEUT-sopimuksen 116 artiklaan perustuvan ehdotuksen tekeminen edellyttää sitä, että todetaan olevan olemassa jäsenvaltioiden säännösten välillä eroavuus, joka vääristää kilpailun edellytyksiä sisämarkkinoilla ja johtaa näin vääristymään, joka on poistettava.

Komissio katsoo, että digitaalisia palveluja koskevien erilaisten kansallisten verojen moninaisuus voi muodostaa esteitä sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Tämä on pääasiallinen syy sille, että digitaalisten palvelujen verotuksen yhdenmukaistamista on esitetty(1).

SEUT-sopimuksen 116 artiklaa ei voi käyttää oikeusperustana verotuksen yhdenmukaistamista koskeville ehdotuksille, jollaisia ovat esimerkiksi yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa sekä digitaalisten palvelujen verotusta koskevat ehdotukset. SEUT-sopimuksen 113 ja 115 artikla ovat ainoat mahdolliset oikeusperustat toimenpiteille, joita neuvosto voi hyväksyä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi verotuksen alalla.

(1)Digitaalitaloutta koskevien direktiiviehdotusten vaikutustenarviointi, 3.2 kohta, SWD(2018) 81 final/2. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fair_taxation_digital_economy_ia_summary_21032018_fr.pdf ”Lisäksi yksittäisten jäsenvaltioiden koordinoimaton toiminta pirstoisi sisämarkkinoita ja loisi yrityksille uusia esteitä tai mahdollisesti porsaanreikiä. Nämä vaikutukset voidaan välttää EU:n tason toimilla” https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fair_taxation_digital_economy_ia_21032018.pdf

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö