Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 17k
27 juni 2019
E-001797/2019(ASW)
Antwoord van de heer Moscovici namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-001797/2019

Volgens de Commissie zijn de specifieke voorwaarden om voor de vaststelling van het richtlijnvoorstel betreffende de digitaledienstenbelasting (DDB) een beroep te kunnen doen op artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), niet vervuld. Om een voorstel op basis van artikel 116 te kunnen doen, moet immers worden vastgesteld dat er een ongelijkheid bestaat tussen de bepalingen van de lidstaten, die de mededingingsvoorwaarden op de interne markt vervalst en zodoende een verstoring veroorzaakt die moet worden opgeheven.

De Commissie is van mening dat de sterke toename van verschillende nationale digitale belastingen de goede werking van de interne markt zou kunnen belemmeren. Dit is ook de voornaamste reden waarom werd voorgesteld om de DDB te harmoniseren(1).

Artikel 116 VWEU is geen mogelijke rechtsgrondslag voor voorstellen voor belastingharmonisatie, zoals de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en de DDB. De artikelen 113 en 115 VWEU zijn de enige rechtsgrondslagen op basis waarvan maatregelen van de Raad voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake belastingen kunnen worden vastgesteld.

(1)Effectbeoordeling van de voorstellen voor richtlijnen inzake de belasting van de digitale economie, punt 3.2 van SWD(2018) 81 final/2. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/NL/SWD-2018-82-F1-NL-MAIN-PART-1. PDF „Acties op EU-niveau zouden bovendien voorkomen dat de eengemaakte markt versnippert, bedrijven met nieuwe belemmeringen te maken krijgen of potentiële achterdeurtjes ontstaan door het ongecoördineerde optreden van verschillende lidstaten.” https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fair_taxation_digital_economy_ia_21032018.pdf

Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid