Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 18k
11 april 2019
E-001797-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001797-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Eva Joly (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Philippe Lamberts (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE)

 Betreft:  Gebruik van artikel 116 van het VWEU in de context van voorstellen voor belastinghervormingen
 Schriftelijk antwoord 

In mei 2017 heeft voorzitter Juncker in het Parlement toegezegd artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) te zullen gebruiken om problemen met betrekking tot bepaalde belastingdossiers in de Raad op te lossen. Veel voorstellen stranden hier, met name voorstellen voor een digitaledienstenbelasting (DST) en een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB).

In haar mededeling van 15 januari 2019 getiteld „Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU”, noemde de Commissie artikel 116 en stelde zij dat „besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen volgens de gewone wetgevingsprocedure mogelijk [was] om concurrentieverstoringen door verschillende belastingvoorschriften uit de weg te ruimen” en dat „de Commissie bereid [was] er zo nodig gebruik van te maken”.

— Kan de Commissie uitleggen of het „nodig” is er gebruik van te maken, nu de Raad geen overeenstemming heeft bereikt en heeft besloten niet meer te onderhandelen over het DST-voorstel?

— Is zij van mening dat de sterke toename van nationale digitale belastingen de mededingingsvoorwaarden in de interne markt zal verstoren? Zo nee, waarom niet?

— Was het gebruik van artikel 116 door de Commissie bedoeld voor belastinggerelateerde voorstellen zoals de CCCTB en de DST? Zo ja, kan zij documenten en wettelijke analyses van haar diensten publiceren die het besluit kunnen onderbouwen om er geen gebruik van te maken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid