Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 47kWORD 18k
18. april 2019
E-002033-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002033-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Pavel Telička (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Om:  Genoptagelse af den direkte støtte til Egypten
 Skriftlig besvarelse 

Som reaktion på massakrerne begået af de egyptiske sikkerhedsstyrker på Nahda-pladsen og Rabaa-pladsen i Kairo i august 2013 suspenderede Rådet for Udenrigsanliggender EU's direkte budgetstøtte til Egypten.

Kommissionen har tilsyneladende for nylig besluttet at frigive dele af disse midler.

1) Kan Kommissionen bekræfte, at den har frigivet disse eller andre tidligere indefrosne midler til direkte budgetstøtte til Egypten? Har Kommissionen foretaget en konsekvensanalyse af de menneskerettighedsmæssige følger af udbetalingerne i de relevante sektorer, og kan Kommissionen i givet fald vedlægge denne analyse til sit svar på dette spørgsmål?

2) Hvorfor besluttede Kommissionen at frigive en del af den direkte budgetstøtte til Egypten i betragtning af de igangværende krænkelser af menneskerettighederne, svækkelsen af demokratiet og de åbenlyse krænkelser af retsstatsprincippet i landet? Har Kommissionen planer om at frigive midlerne på de øvrige budgetposter for budgetstøtte, som på nuværende tidspunkt stadig er indefrosset? Hvis ja, hvad er forfaldsfristen for midlerne på disse budgetposter, og vil de blive ledsaget af en konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder?

3) Hvilke kriterier for støtteberettigelse blev overvejet af Rådet (udenrigsanliggender) og Kommissionen, da den direkte budgetstøtte til Egypten blev suspenderet? Kan Kommissionen vedlægge disse kriterier til sit svar på dette spørgsmål?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 23. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik