Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 48kWORD 18k
2019. április 18.
E-002033-19
Írásbeli választ igénylő kérdés E-002033-19
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Pavel Telička (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Tárgy:  Az Egyiptomnak nyújtott közvetlen költségvetési támogatás folytatása
 Írásbeli válasz 

Az egyiptomi biztonsági erők által a kairói Nahda téren és Rábia téren 2013. augusztusban elkövetett mészárlások nyomán a Külügyek Tanácsa felfüggesztette az EU által Egyiptomnak nyújtott közvetlen költségvetési támogatást.

Úgy tűnik, a Bizottság a közelmúltban úgy döntött, hogy e források egyes részeit felszabadítja.

1. Megerősíti-e a Bizottság, hogy a szóban forgó vagy korábban befagyasztott más, Egyiptomnak nyújtott közvetlen költségvetési támogatást felszabadított? Végzett-e a Bizottság emberi jogi hatásvizsgálatot a folyósítás érintett ágazatokra gyakorolt hatásairól, és amennyiben igen, tudná-e azt csatolni a kérdésre adott válaszához?

2. Miért döntött úgy a Bizottság, hogy felszabadítja az Egyiptomnak nyújtott közvetlen költségvetési támogatás egy részét, holott az országban jelenleg is megsértik az emberi jogokat, romlik a demokrácia helyzete és kirívóan megsértik a jogállamiságot? Tervezi-e a Bizottság a többi, jelenleg még befagyasztott költségvetési támogatási sor felszabadítását is? Amennyiben igen, mi e sorok lejárati időpontja, és azokat fogja-e emberi jogi hatásvizsgálat kísérni?

3. Az Egyiptomnak nyújtott közvetlen költségvetési támogatás felfüggesztésekor a Külügyek Tanácsa és a Bizottság milyen támogathatósági kritériumokat vett figyelembe? Tudná-e a Bizottság csatolni ezeket a kritériumokat a kérdésre adott válaszához?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Utolsó frissítés: 2019. május 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat