Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 47kWORD 19k
18 april 2019
E-002033-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002033-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Pavel Telička (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Betreft:  De hervatting van directe begrotingssteun aan Egypte
 Schriftelijk antwoord 

Naar aanleiding van de bloedbaden die in augustus 2013 door Egyptische veiligheidstroepen zijn aangericht op het Nahda‐ en het Rabaa-plein in Caïro, besloot de Raad Buitenlandse Zaken de directe begrotingssteun van de EU aan Egypte op te schorten.

Blijkbaar heeft de Commissie onlangs besloten een deel van die middelen vrij te geven.

1. Kan de Commissie bevestigen dat deze of andere eerder bevroren en voor Egypte bestemde bemiddelen voor directe begrotingssteun zijn vrijgegeven? Heeft de Commissie een effectbeoordeling inzake mensenrechten verricht van de gevolgen van de uitbetaling in de desbetreffende sectoren, en zo ja, kan ze deze beoordeling dan als bijlage bij haar antwoord op deze vraag voegen?

2. Wat heeft de Commissie doen besluiten een deel van de directe begrotingssteun aan Egypte vrij te geven, gezien de aanhoudende mensenrechtenschendingen, de democratische achteruitgang en flagrante schendingen van de rechtsstaat in het land? Is de Commissie van plan de andere vooralsnog bevroren onderdelen van de begrotingssteun vrij te geven? Zo ja, wat is de vervaldatum voor die onderdelen, en zullen ze gepaard gaan met een effectbeoordeling inzake mensenrechten?

3. Welke subsidiabiliteitscriteria hanteerden de Raad Buitenlandse Zaken en de Commissie bij hun besluit om de directe begrotingssteun aan Egypte op te schorten? Kan de Commissie deze criteria als bijlage bij haar antwoord op deze vraag voegen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid