Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 18k
18. april 2019
E-002096-19
Vprašanje za pisni odgovor E-002096-19
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Jytte Guteland (S&D) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ivan Štefanec (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ana Gomes (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Eugen Freund (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aleksander Gabelic (S&D)

 Zadeva:  Proizvodi iz Zahodne Sahare, ki jih uvozijo države EU
 Pisni odgovor 

Smernice EU za nacionalne carinske organe o tem, kako izvajati sodbo Sodišča EU C104/16 P ter razlikovati med Zahodno Saharo in Marokom, določajo, da se v primeru upravičenega dvoma glede porekla blaga uporablja naslov VI Protokola 4 k pridružitvenemu sporazumu med EU in Marokom. Ta določba obvezuje carinski organ države članice uvoznice, da od pristojnih maroških organov zahteva preverjanje.

V resoluciji, ki jo je Parlament sprejel 16. januarja 2019(1) in ki razširja sporazum o liberalizaciji med EU in Marokom na Zahodno Saharo, je jasno navedeno, da je „eno ključnih meril Parlamenta, preden poda soglasje k sporazumu, zagotoviti, da se bo uvedel mehanizem za carinske organe držav članic, s katerim bodo imeli dostop do zanesljivih informacij o proizvodih s poreklom iz Zahodne Sahare, uvoženih v EU, ob popolnem spoštovanju carinske zakonodaje EU“.

Kaj je Komisija glede na navedeno že storila, da bi zagotovila, da carinski organi držav članic lahko razlikujejo med izdelki, uvoženimi iz Maroka, in tistimi, uvoženi z ozemlja Zahodne Sahare?

(1)Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0016.

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov