Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 51kWORD 20k
12. juli 2019
E-002278-19
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-002278-19
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Om:  EU skal beskytte de afrikanske elefanter
 Skriftlig besvarelse 

COP18 under konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) vil blive afholdt medio august i Genève.

Situationen for så vidt angår elefanter er særligt bekymrende. Mere end en fjerdedel af verdens elefantbestand er blevet nedslagtet i løbet af de seneste ti år!

En række stater, herunder ni afrikanske lande, der støttes af EU-medlemsstater, ønsker at opføre alle afrikanske elefantbestande i bilag I til konventionen. I øjeblikket er kun elefantbestandene i de centralafrikanske lande opført på listen i bilag I, hvilket giver dem fuld beskyttelse. De resterende elefantbestande (i det sydlige Afrika) er på nuværende tidspunkt opført i bilag II (hvilket giver dem en stærk beskyttelse, men tillader handel med elfenben). Denne dobbelte klassificering har den virkning, at den tilskynder til ulovlig handel med elfenben i de centralafrikanske lande.

1. Hvilket standpunkt agter Kommissionen at indtage på konferencen?

2. Vil Kommissionen forsvare et højt beskyttelsesniveau for de afrikanske elefanter ved at støtte forslag nr. 12 om fuldstændig opførelse af alle afrikanske elefantbestande i bilag I for at forhindre handel med elfenben?

Beskyttelse af de afrikanske elefanter er et centralt problem i forbindelse med bevarelse af jordens biodiversitet, og EU skal gå foran med et godt eksempel.

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 16. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik