Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 49kWORD 19k
12. juuli 2019
E-002278-19
Kirjalikult vastatav küsimus E-002278-19
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Teema:  EL peab kaitsma Aafrika elevante
 Kirjalik vastus 

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 18. istung toimub augusti keskel Genfis.

Eriti murettekitav on elevantide olukord. Viimase kümnendi jooksul on tapetud üle veerandi maailma elevantide populatsioonist!

Mitmed riigid, sealhulgas üheksa Aafrika riiki, keda toetavad ELi liikmesriigid, soovivad kanda kõik Aafrika elevantide populatsioonid konventsiooni I lisasse. Praegu on I lisasse kantud ainult Kesk-Aafrika riikide elevantide populatsioonid ja see tagab neile täieliku kaitse. Ülejäänud elevantide populatsioonid (Lõuna-Aafrikas) on praegu kantud II lisasse (mis annab neile tugeva kaitse, kuid võimaldab kaubelda elevandiluuga). See kahetine liigitamine soodustab Kesk-Aafrika riikides ebaseaduslikku elevandiluuga kaubitsemist.

1. Millise seisukoha kavatseb komisjon konverentsil võtta?

2. Kas liit pooldab Aafrika elevantide kõrgetasemelist kaitset ja toetab ettepanekut nr 12 kõigi Aafrika elevantide populatsioonide täieliku kandmise kohta I lisasse, et vältida igasugust elevandiluuga kaubitsemist?

Aafrika elevantide kaitsmine on Maa bioloogilise mitmekesisuse säilitamise võtmeküsimus, ning EL peab näitama oma tegevusega eeskuju.

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 3. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika