• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-002420/2019Parlementaire vraag
E-002420/2019

Ernstige paardenmishandeling in Uruguay en Argentinië en EU-import van het vlees van deze paarden

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002420-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De EU importeert jaarlijks duizenden tonnen paardenvlees uit Argentinië en Uruguay.

Internationale ngo’s hebben sinds 2012 herhaaldelijk bewijs geleverd van grote welzijnsproblemen en de mishandeling van paarden in deze landen. Ernstig gewonde paarden blijven onverzorgd en deze dieren wordt onnodig leed berokkend, bijvoorbeeld door hen op te jagen met vuur, stroomschokken en honden, dit alles in strijd met de bepalingen van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Ngo’s constateren daarnaast talloze overtredingen van bijlage III bij diezelfde verordening[1].

Ook controle nr. 2018-6457 van DG SANTE[2] concludeert dat Europese dierenwelzijns‐ en voedselveiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden, ondanks het feit dat er ten tijde van deze controle — waarschijnlijk door bewuste sabotage — op geen van de gecontroleerde slachterijen paarden aanwezig waren.

1) Waarom staat de Commissie toe dat er ondanks de geconstateerde dierenmishandelingen en inbreuken op EU-regels ruim een jaar na controle nr. 2018-6457 nog steeds paardenvlees uit Uruguay en Argentinië wordt ingevoerd? Is de Commissie bereid deze invoer stop te zetten?

2) Voorziet de overeenkomst met Mercosur in de afschaffing van het invoertarief voor paardenvlees?

3) Is de Commissie het ermee eens dat het verminderen van de importcontroles op vlees uit de Mercosur-landen, zoals voorgesteld in artikel 7, punt B, van het hoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) van de overeenkomst EU-Mercosur, onverstandig is in het licht van bovenstaande informatie?

Laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid